Nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland (WoON)

De nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft eens in het kwartaal informatie over achtergronden en het verloop van het WoonOnderzoek Nederland. Tevens gaat de nieuwsbrief in op de beschikbaarheid en de resultaten van het onderzoek.