Woningmarktscriptieprijs 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- en vastgoedmarkt. In deze flyer staan de voorwaarden en indientermijn.