Wonen op een rijtje in Noord-West

In deze publicatie vindt u de uitkomsten van het Woononderzoek Nederland 2006 voor de regio Noord-West.

De publicatie bevat tabellen met de volgende onderwerpen:

    * woningvoorraad;
    * gerealiseerde verhuizingen;
    * woonwensen;
    * betaalbaarheid en woonlasten;
    * wonen en zorg;
    * leefbaarheid.