Stedelijke vernieuwing: een tussenstand

Themapublicatie op basis van de WoON-module Sociaal-Fysiek 2006. De monitoring van het Grote Stedenbeleid vind vooral plaats op de voortgang van prestaties op de outputindicatoren, zoals die in de ISV II-afspraken zijn vastgelegd. Daarnaast bestond de behoefte de concrete prestaties van de ISV pijler te kunnen plaatsen in een wat breder - inhoudelijk - kader. Dat is wat deze themapublicatie beoogt.