Ruimte op de woningmarkt: onderzoek naar de realisatie van verhuiswensen

Het WoON inventariseert welk deel van de bevolking 'verhuisgeneigd' is. Dat gebeurt door respondenten te vragen of zij binnen een bepaalde termijn denken te verhuizen. Er bestaat in de praktijk duidelijk verschil tussen dit gerapporteerde voorgenomen gedrag en het feitelijke, vertoonde gedrag. Mensen die plannen hebben om te verhuizen blijken dat in de praktijk lang niet altijd te doen, terwijl mensen die helemaal geen verhuisplannen hebben soms in werkelijkheid toch blijken te verhuizen. Om de omvang van het verschil tussen het gerapporteerde en het vertoonde gedrag te achterhalen is de WoON-module Wens & Werkelijkheid uitgevoerd.