Kernpublicatie WoON Energie 2006

De Kernpublicatie WoON Energie laat een zeer positief beeld zien van de groei van het aandeel woningen waar energiebesparende maatregelen zijn genomen. Over de gehele linie is in de periode 2000-2006 een toename te zien van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad. Dit komt deels door de bouw van nieuwe (energiezuinige) woningen, maar ook door na-isolatie van de bestaande voorraad.