WoonOnderzoek Nederland - Verhuismodule

Elk jaar verhuizen binnen Nederland gemiddeld 1,6 miljoen mensen om uiteenlopende redenen. Mensen willen bijvoorbeeld zelfstandig of samen gaan wonen of juist gaan scheiden. Ook de wens om in een beter geschikte woning of een fijnere buurt te wonen komt regelmatig voor. De enquête van het WoON vraagt uitgebreid naar de verhuiswensen van Nederlanders.

Niet alle verhuiswensen en woonwensen worden waargemaakt. Sommige mensen verhuizen niet en anderen verhuizen naar een woning die niet helemaal voldoet aan de woonwensen. De verhuismodule van het WoON stelt vast in hoeverre Nederlanders hun verhuiswens waarmaken. De resultaten staan in het rapport Verhuis- en slaagkansen. Hierin staan analyses op basis van de WoON Verhuismodules 2009-2015.

Resultaten analyse verhuismodule

In 2017 verhuisden er 1,9 miljoen personen. Van alle mensen die in 2015 hebben aangegeven te willen verhuizen is 18% binnen 1 jaar verhuisd. Van de mensen die hebben aangegeven ‘beslist’ te willen verhuizen is 32% binnen 1 jaar verhuisd. Uit de verhuismodule blijkt ook dat het aantal mensen dat naar een andere gemeente verhuist is toegenomen. Hierbij is rekening gehouden met de forse afname van het aantal gemeenten.

Onderzochte aspecten

Er is gekeken naar onder andere de rol van leeftijd, samenstelling van het huishouden, inkomen, positie op de woningmarkt en het verhuismotief. De spontane verhuizers – die aanvankelijk geen verhuiswens hadden, maar toch zijn verhuisd – zijn ook in kaart gebracht.