Cijfers over Wonen en Bouwen 2013

Cijfers over Wonen en Bouwen 2013 bevat actuele gegevens over de belangrijkste thema’s van het woonbeleid. Elk onderwerp wordt weergegeven in de vorm van een tabel, een grafiek en een korte toelichting. Op deze wijze krijgt u snel een overzicht van ontwikkelingen op terreinen als de woningmarkt, de woningcorporaties en de leefbaarheid van steden en wijken. Extra aandacht wordt besteed aan de kenmerken van de verschillende doelgroepen, hun huisvesting en woonlasten. 

Het grootste deel van de gegevens is ontleend aan eigen bestanden en onderzoeken. Met name de resultaten van het zojuist afgeronde WoonOnderzoek Nederland (WoON 2012) nemen een belangrijke plaats in.

Als de informatie in het rapport niet toereikend is, kunt u op de internetsite cowb.datawonen.nl zelf meer uitgebreide tabellen samenstellen over alle onderwerpen.