Energie

De module Energie van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) geeft een representatief beeld van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. In dit rapport wordt aandacht besteed aan de energielabels van de Nederlandse woningvoorraad, de relatie met het bouwjaar en het inkomen van de bewoners, het verbruik en investeringen in energiebesparende maatregelen. Een uitgebreide publicatie over de module Energie 2012 verschijnt in de zomer van 2013.