‘Monitor investeren voor de toekomst 2012’

Het doel van de Monitor Investeren voor de Toekomst is op de eerste plaats het in beeld brengen van de voortgang van de realisatie van geschikte woningen voor ouderen en mensen met beperkingen en op de tweede plaats het opnieuw bepalen van de opgave voor de komende jaren. Voor beide doelen levert het WoonOnderzoek Nederland (WoON) de basis.