Verhuiswensen en feitelijk gedrag op de Nederlandse woningmarkt 2006-2011

Dit rapport is gebaseerd op de Verhuismodule van het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Met de Verhuismodule kan worden gekeken in hoeverre verhuisplannen leiden tot daadwerkelijke verhuizingen. En of de woonwensen (de kenmerken van de gewenste woning) daadwerkelijk worden gerealiseerd. Anders gezegd: de discrepantie tussen gepland en feitelijk verhuisgedrag kan in beeld worden gebracht. Ook geeft het een beeld van het aantal en de kenmerken van ‘spontane verhuizers’.