Documenten - Onderzoeken over bouwen, wonen en leefomgeving

116 documenten over Onderzoeken over bouwen, wonen en leefomgeving

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Woningmarktscriptieprijs 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar een prijs uit voor de meest originele en ...

Brochure | 04-07-2018

Kamerbrief over advies Tcbb inzake afhandeling van mijnbouwschade in Nederland

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer een brief over het advies van de Tcbb (Technische commissie bodembeweging) over afhandeling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-05-2018

Kamerbrief over invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurt de Tweede Kamer een brief over de invulling van de motie Pijlman c.s. om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-03-2018

Kamerbrief over bericht Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Een verkenning naar een uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland

Rapport van de Technische commissie bodembeweging over uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland.

Rapport | 01-02-2018

Rapport Monitoring convenant particuliere huur

Dit rapport is een nulmeting van de energetische situatie in de particuliere huursector. Dit in het kader van het meten van de ...

Rapport | 01-12-2017

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31’

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan bij het rapport ‘Evaluatie Instellingssubsidie Platform31’.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2017

Kamerbrief aanwijzing Wet bijzondere maatregelen problematiek Tilburg

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het besluit over de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-09-2017

Afschrift besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen problematiek Tilburg

Afschrift besluit van Minister Plasterk (BZK) op de aanvraag van de gemeente Tilburg tot het aanwijzen van het gebied ...

Besluit | 31-08-2017

Evaluatie Instellingssubsidie Platform31

Het rapport heeft tot doel inzicht te geven in de relevantie, de governance, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het ...

Rapport | 31-08-2017