Huurenquête

De huurenquête geeft actuele beleidsinformatie over de hoogte, de opbouw en de ontwikkeling van huren en servicekosten.

De huurenquête wordt jaarlijks uitgevoerd door de afdeling Consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt de huurenquête om indexcijfers vast te stellen voor de huren van huurwoningen. En de toegerekende huur van eigen woningen. Deze indexcijfers wegen voor ruim 17% mee in de consumentenprijsindex.

Het ministerie van BZK gebruikt de gegevens van de huurenquête voor de monitoring van de jaarlijkse huurstijging. De huurenquête is een panelonderzoek waarbij verhuurders een schriftelijk enquête krijgen. Het onderzoekspanel van woningen wordt jaarlijks ververst. Gesloopte woningen worden afgevoerd en vervangen door nieuwbouwwoningen.

Jaarlijks vindt afstemming plaats van de inhoud van de vragenlijst met de ontwikkelingen in het huurbeleid.

Andere lopende onderzoeken: