Woononderzoek Nederland (WoON)

De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving.

Doel WoON onderzoek

Het onderzoek wordt gebruikt voor kennisontwikkeling op het terrein van wonen en bouwen, het ontwikkelen van beleid en voor de beantwoording van Kamervragen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Veldwerk WoON 2018 afgerond

De enquêteperiode van het WoON 2018 is 30 april 2018 afgerond. Eind mei leverde het CBS het bestand met de enquêteresultaten op. Daarmee startte de periode van de dataverwerking. De registraties worden gekoppeld en het enquêtebestand wordt bewerkt tot een bruikbaar analysebestand.

Beschikbaarheid gegevens

Het analysebestand komt eind 2018 beschikbaar voor eerste analyses. De resultaten worden gepresenteerd in april 2019. Daarna is het analysebestand van het WoON voor iedereen die het wil gebruiken beschikbaar.

Opzet WoON 2018

Het Veldwerk van het WoON 2018 startte op 10 augustus 2017 met de verzending van de eerste aanschrijfbrieven. De enquête kende 7 waarneemperioden die elkaar overlapten en elk 3 maanden duurden. De eerste waarneemperiode ging in augustus 2017 van start, de laatste in februari 2018.

Er zijn voor het WoON 2018 in totaal circa 115.000 personen uitgenodigd voor deelname waarvan circa 40.000 in opdracht van lokale partijen die meedoen aan de oversampling. Dit moest uiteindelijk een respons opleveren van ruim 65.000 geslaagde enquêtes waarvan circa 23.000 voor de lokale overheden. Het CBS is daar ruimschoots in geslaagd.

Doe mee aan de Woningmarktscriptieprijs 2018!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) looft elk jaar de Woningmarktscriptieprijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante wetenschappelijke masterscriptie op het terrein van de ruimtelijke ordening, woning- en vastgoedmarkt. Het ministerie nodigt hierbij talentvolle studenten uit hun masterscriptie in te dienen.
De inzendtermijn voor de Woningmarktscriptieprijs 2018 sluit op 3 augustus 2018. Lees meer over de Woningmarktscriptieprijs (pdf, 357 kb). Daarin staan ook de voorwaarden. De Woningmarktscriptieprijs 2018 wordt net als voorafgaande jaren uitgereikt in het najaar van 2018.

Onderwerpen woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK. Zoals vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel nieuwbouw als transformatie, grondbeleid, de locatiekeuze van woningbouw, de betaalbaarheid, kwaliteit en onderhoud, vastgoedontwikkeling, huisvesting van specifieke groepen, krimp en groeigebieden en verduurzaming in de voorraad en bouw.

Documenten