Medezeggenschap in een onderneming

In deze publicatie vindt u informatie over de rechten en plichten van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering.

Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en werknemers en bevat de volgende onderwerpen:

  • het opzetten van een OR;
  • adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht van een OR;
  • personeelvertegenwoordiging;
  • personeelsvergadering;
  • bevoegdheden en faciliteiten;
  • ontslagrecht van de leden.

Datum van uitgave: oktober 2009 / Bestelcode SZW: 127