Ontslag aangevraagd en dan?

Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de uitvoering van de ontslagtoets door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Inspectie SZW onderzocht hoe het UWV de aanvragen door werkgevers beoordeelt voor een ontslag van hun werknemers op bedrijfseconomische gronden.