Kamerbrief transitievergoeding voor kleine werkgevers

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer, waarin hij reageert op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de transitievergoeding voor kleine werkgevers.

Op 1 november jl. heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mij gevraagd om een reactie op de brief die de commissie ontvangen heeft over onredelijkheid van de transitievergoeding. In de brief wordt gesteld dat de transitievergoeding bij kleine bedrijven tot onacceptabele situaties leidt. Gevraagd wordt of hier iets aan gedaan kan worden, en meer specifiek wordt gevraagd waarom reserveringen voor de transitievergoeding niet als voorziening opgenomen kunnen worden in de jaarrekening.