Ontslag

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Welke opzegtermijn geldt bij ontslag?

Als uw werkgever u ontslaat, moet hij zich houden aan de opzegtermijn. U moet dus op tijd te horen krijgen dat u uw ontslag krijgt. Er geldt geen opzegtermijn als u nog in uw proeftijd zit of op staande voet wordt ontslagen.

Ontslagprocedure: opzegtermijn

Sinds 1 juli 2015 wordt de tijd die nodig is voor de ontslagprocedure via UWV, in mindering gebracht op de opzegtermijn. Wel moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.
Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter meestal rekening met de opzegtermijn. Ook hier geldt dat de tijd die de procedure bij de kantonrechter duurt wordt afgetrokken van de opzegtermijn. Ook hier moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Wettelijke opzegtermijn

De opzegtermijn staat meestal in uw arbeidsovereenkomst of in uw cao. Als dit niet zo is, moet uw werkgever zich houden aan de volgende termijnen:

Wettelijke opzegtermijnen bij ontslag
Arbeidsduur Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar  1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar  2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar  3 maanden
15 jaar of langer  4 maanden

De opzegtermijnen in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijken van de wettelijke termijn. De opzegtermijn zou bij cao kunnen zijn verkort. Schriftelijk zou de opzegtermijn kunnen zijn verlengd.

Zelf ontslag nemen? 1 maand opzegtermijn

Als u zelf ontslag neemt, geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Tijdelijk contract opzeggen

U en uw werkgever kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet tussentijds opzeggen. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in het contract. Het contract mag wel worden beëindigd als u en uw werkgever daarmee allebei instemmen. 

Ontslag op staande voet

Ook kunt u om dringende redenen uw ontslag krijgen, zoals bij ontslag op staande voet. Dan geldt er geen opzegtermijn.

Opzegtermijn proeftijd

Er geldt geen opzegtermijn als u tijdens uw proeftijd wordt ontslagen.

Opzegtermijn oudere werknemers

Was u op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar? Dan kunt u een langere opzegtermijn hebben opgebouwd. Maar dit geldt niet als u na 1 januari 1999 van werkgever bent gewisseld.

Op de website van UWV kunt u lezen hoe de langere opzegtermijn wordt berekend.

Reageer op deze pagina

De Rijksoverheid. Voor Nederland