De Belastingdienst int belastingen. Met deze belastinginkomsten betaalt de overheid belangrijke gemeenschappelijke zaken zoals wegen, de politie en onderwijs. De komende jaren verbetert en moderniseert de Belastingdienst stapsgewijs de dienstverlening en de manier waarop zij belastingplichtigen controleert. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van burgers en bedrijven, medewerkers en andere belanghebbenden. En om zo op een rechtvaardige en efficiënte manier ook in de toekomst belastinggeld te kunnen innen.

Staatssecretaris Wiebes stuurde op vrijdag 27 januari 2017 de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt dat de ingezette richting van de veranderingen (de Investeringsagenda) bij de Belastingdienst de juiste is.

De beoogde effecten van de Investeringsagenda worden niet in het eerder voorziene tempo gehaald. De staatssecretaris heeft daarom toegezegd met een herzien plan te komen. De focus van deze herijking ligt op de primaire processen. Dit zijn de processen waar het dagelijks werk van de Belastingdienst burgers en bedrijven het meest raakt en waar tegelijk veel kansen zijn voor verbetering.

Voor de nieuwe aanpak wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van medewerkers die dagelijks met deze primaire processen bezig zijn. Doel van deze aanpak is een realistisch plan met concrete stappen die binnen 3 jaar implementeerbaar zijn en tot zichtbaar resultaat leiden.  

Staatssecretaris Wiebes heeft op 6 juli 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanbevelingen van de Commissie onderzoek Belastingdienst en op 7 juli over de voortgang van de herijking van de Investeringsagenda. De herijking zelf zal hij uiterlijk op Prinsjesdag aanbieden aan de Tweede Kamer.