Ontwikkelingen Belastingdienst

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De Belastingdienst int belastingen. Met deze belastinginkomsten betaalt de overheid belangrijke gemeenschappelijke zaken zoals wegen, de politie en onderwijs. De komende jaren verbetert en moderniseert de Belastingdienst stapsgewijs de dienstverlening en de manier waarop zij belastingplichtigen controleert. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van burgers en bedrijven, medewerkers en andere belanghebbenden. En om zo op een rechtvaardige en efficiënte manier ook in de toekomst belastinggeld te kunnen innen.

Staatssecretaris Wiebes stuurde op vrijdag 27 januari 2017 de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Daarnaast informeerde de staatssecretaris de Tweede Kamer over de borging van de continuïteit bij de Belastingdienst.
Uit het onderzoek blijkt dat de ingezette richting van de veranderingen (de Investeringsagenda) bij de Belastingdienst de juiste is. En onverminderd van belang is. Door de organisatie van de belastingdienst te verbeteren, kunnen de veranderingen slagen.

De beoogde effecten van de Investeringsagenda worden niet in het eerder voorziene tempo gehaald. De staatssecretaris heeft daarom toegezegd met een herzien plan te komen. De focus van deze herijking ligt op de primaire processen. Dit zijn de processen waar het dagelijks werk van de Belastingdienst burgers en bedrijven het meest raakt en waar tegelijk veel kansen zijn voor verbetering.

Voor de nieuwe aanpak wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van medewerkers die dagelijks met deze primaire processen bezig zijn. Doel van deze aanpak is een realistisch plan met concrete stappen die binnen 3 jaar implementeerbaar zijn en tot zichtbaar resultaat leiden.  

De staatssecretaris biedt de herijking naar verwachting voor de zomer aan aan de Tweede Kamer. 
 

De Rijksoverheid. Voor Nederland