Ontwikkelingen Belastingdienst

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Staatssecretaris Wiebes stuurde op vrijdag 27 januari 2017 de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Daarnaast informeerde de staatssecretaris de Tweede Kamer over de borging van de continuïteit bij de Belastingdienst.

Het kabinet heeft in oktober 2016 de heren Hans Borstlap en Tjibbe Joustra gevraagd onderzoek te doen naar de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst en aanbevelingen te doen voor verbetering. Uit het onderzoek blijkt dat de ingezette richting van de veranderingen bij de Belastingdienst de juiste is. En onverminderd van belang. Door de organisatie van de belastingdienst te verbeteren, kunnen de veranderingen slagen.

Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de Commissie over. Voor een aantal aanbevelingen zijn al maatregelen in gang gezet. Daarnaast heeft het kabinet de Tweede Kamer gemeld dat maatregelen zijn genomen waardoor de continuïteit bij de Belastingdienst wordt geborgd.

De Tweede Kamer had donderdag 2 februari 2017 een Algemeen Overleg met de staatssecretaris over de Belastingdienst. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland