De Belastingdienst int belastingen. Met deze belastinginkomsten betaalt de overheid belangrijke gemeenschappelijke zaken zoals wegen, de politie en onderwijs. De komende jaren verbetert en moderniseert de Belastingdienst stapsgewijs de dienstverlening en de manier waarop zij belastingplichtigen controleert.

Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van burgers en bedrijven, medewerkers en andere belanghebbenden. En om zo op een rechtvaardige en efficiënte manier ook in de toekomst belastinggeld te kunnen innen.