Verbetering Belastingdienst

De Belastingdienst moet de dienstverlening verbeteren en moderniseren. En ook de manier waarop controle plaatsvindt.

Verbeteren uitvoering taken Belastingdienst

Verbetering van de Belastingdienst is nodig. Want de dienst heeft te maken met een aantal complexe en hardnekkige problemen.

Daarom richt de aanpak voor verbetering van de Belastingdienst zich op:

Om een goede balans te vinden tussen deze verbetering en beheersing, gebeurt de aanpak stap voor stap. Tijdens de verbeteringen moet iedereen zijn belastingen kunnen blijven betalen en zijn toeslagen ontvangen.

Aansturing Belastingdienst versterkt

Het kabinet heeft in januari 2020 besloten de onderdelen Toeslagen en Douane te ontvlechten van de rest van de Belastingdienst. Op termijn zijn er dan 3 zelfstandige onderdelen binnen het ministerie van Financiën. Elk onderdeel krijgt een eigen directeur-generaal. Zo komt de top dichter bij de werkvloer te staan. Met als doel: nieuwe incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en deze sneller en tijdig te signaleren en waar nodig te escaleren. Naar aanleiding van wat er is misgegaan bij de fraudeaanpak kinderopvangtoeslag is de noodzaak hiervan extra duidelijk geworden. Daarnaast zorgen 2 staatssecretarissen in plaats van 1 voor een versterking van  de politieke leiding.