Hoe en wanneer krijg ik een vergoeding als mijn kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet (CAF-onderzoeken)?

Per dossier kijkt de Belastingdienst naar de precieze compensatie. Alles is er op gericht geweest om de getroffen ouders in de CAF 11-zaak voor de kerst in 2019 financieel tegemoet te komen. Het kabinet heeft besloten dezelfde regeling toe te passen voor de andere ouders in de overige CAF-zaken. Het kabinet maakt hiervoor gebruik van het eindrapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen.

Compensatie voor stopzetten kinderopvangtoeslag

In haar deeladvies geeft de Adviescommissie aan hoe de eerste groep ouders van wie de kinderopvangtoeslag is stopgezet (zogenaamde CAF 11-zaak),  een vergoeding (compensatie) kunnen krijgen. De staatssecretaris omarmt die voorstellen voor materiële en immateriële schade, ook voor de gedupeerde ouders in de overige CAF-zaken. De oplossing bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

  1. Herstel van de gemiste en tot nu teruggevorderde toeslag;
  2. Toekenning van € 500 per halfjaar voor immateriële schade vanaf het eerste moment van correctie tot aan een volledig herstel hiervan. Wie bijvoorbeeld een correctie krijgt van € 2.000, kan maximaal 4 x € 500 hierboven op krijgen.
  3. 25% van de gemiste en in eerste instantie teruggevorderde toeslag als compensatie voor materiële schade.  Voorbeeld: er is € 10.000 gecorrigeerd, dan krijgt iemand aanvullende € 2.500 hierboven op.
  4. Vergoeding van de betaalde invorderingskosten over de afgelopen jaren voor zover in rekening gebracht; 
  5. Een vergoeding van de kosten van juridische bijstand conform de reguliere forfaitaire bedragen, voor zover deze kosten niet eerder zijn vergoed.