Zichtbaarheid en communicatie bij samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken

De Nederlandse overheid werkt actief aan internationale en ontwikkelingssamenwerking en verstrekt noodhulp bij internationale conflicten en rampen.

Daarvoor werkt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) samen met verschillende partijen. Dat kan om Nederlandse partijen gaan of om internationale. Die kunnen in opdracht werken of financiering ontvangen voor eigen programma’s.

Met deze organisaties maakt BZ afspraken over de zichtbaarheid van en de communicatieover de rol en steun van Nederland. Uitvoering kan per situatie verschillen, maar onderstaande documenten fungeren als basis en handreiking. Afstemming gebeurt in samenspraak met het BZ.