Theory of Change Ontwikkelingssamenwerking

Voor de prioriteiten van Nederlandse beleid op Ontwikkelingssamenwerking 'Investeren in Perspectief', zijn Theories of Change ontwikkeld of vernieuwd. In de verschillende documenten is beschreven hoe de veranderingstheorie voor een thema gezien wordt. De Theories of Change worden gebruikt om het beleid te toetsen en dienen, samen met scores op indicatoren, voor het bijsturen van interventies. Hierdoor wordt de uitvoering van het beleid zo effectief mogelijk.

In de documenten staan de beschikbare Theories of Change.

Theory of Change Ontwikkelingssamenwerking (PDF | 8 pagina's | 195 kB)

Theory of Change - Klimaat - najaar 2018 (PDF | 6 pagina's | 134 kB)

Theory of Change - Migratie - najaar 2018 (PDF | 12 pagina's | 235 kB)

Theory of Change - Private Sector Ontwikkeling - najaar 2018 (PDF | 12 pagina's | 418 kB)

Theory of Change - SRGR - najaar 2018 (PDF | 7 pagina's | 168 kB)

Theory of Change - Veiligheid en Rechtsorde - najaar 2018 (PDF | 8 pagina's | 278 kB)

Theory of Change - Voedselzekerheid - najaar 2018 (PDF | 7 pagina's | 121 kB)

Theory of Change - Vrouwenrechten en Gendergelijkheid - najaar 2018 (PDF | 7 pagina's | 159 kB)

Theory of Change - Water - najaar 2018 (PDF | 6 pagina's | 109 kB)

In de zomer van 2015 zijn Theories of Change gepubliceerd voor het vorige Ontwikkelingsbeleid.