Internationale afspraken ontwikkelingssamenwerking

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is er op gericht te voldoen aan de afspraken op internationaal niveau. Voorbeelden zijn de wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015 en het Global Partnership.

Millenniumdoelen en wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015

In 2000 beloofden 189 landen van de Verenigde Naties (VN) zich in te zetten voor het behalen van de milleniumdoelen. De milleniumdoelen waren 8 internationale afspraken om armoede te bestrijden en gezondheid en milieu te verbeteren. In 2015 eindigden de millenniumdoelen. In internationaal verband zijn onderhandelingen over de doelen na 2015 gestart. Alle lidstaten van de VN moesten in september 2015 de nieuwe ontwikkelingsagenda aannemen. Deze post 2015-agenda heeft 4 aandachtspunten: sociaal, economisch, milieu en veiligheid en rechtsorde.

Global Partnership for Effective Development Cooperation

Doel van het Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) is betere oplossingen te vinden tegen armoede. Dit doet het Global Partnership door samenwerking op internationaal niveau tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke en andere organisaties.