Internationale afspraken ontwikkelingssamenwerking

Het Nederlandse beleid is erop gericht te voldoen aan de internationale afspraken die over ontwikkelingssamenwerking gaan. De internationale afspraken gaan over het halen van 17 duurzame doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals, kortweg SDG's. De SDG's hebben 4 aandachtspunten: sociaal, economisch, milieu, en veiligheid en rechtsorde.