Sustainable Development Goals (SDG's): 17 doelen voor een duurzamere wereld

Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030. Nederland werkt in het binnenland en in het buitenland om de doelen te bereiken. 

17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. De 17 SDG’s zijn: 

 1. Alle vormen van armoede tegengaan
 2. Geen honger, wel duurzame landbouw en goede voeding 
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Goede kwaliteit van onderwijs 
 5. Dezelfde rechten en kansen voor mannen en vrouwen 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen en duurzaam omgaan met water
 7. Betaalbare duurzame energie 
 8. Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart
 9. Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid in een land en tussen landen
 11. Duurzame, veilige en veerkrachtige steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermde ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Wereldwijde samenwerking om de doelen te bereiken

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties samengevat:

Vergroot afbeelding De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesomd met icoontjes.

SDG’s in Nederland nog niet bereikt

De SDG’s raken veel beleidsdoelen van de Nederlandse overheid. Net als de meeste landen heeft Nederland de doelen nog niet helemaal bereikt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet elk jaar hoever Nederland is met de SDG’s. En hoe Nederland presteert vergeleken met andere Europese landen. 

Als Nederland op de huidige manier doorgaat, bereikt het in 2030 niet alle SDG’s. Voor een aantal doelen heeft Nederland wel een stevige basis. Bijvoorbeeld voor de doelen voor werk, onderwijs, gezondheid en de rechtsstaat. Maar de kans is groot dat Nederland de doelen voor milieubescherming niet haalt. Vooral de biodiversiteit en natuur staan onder druk (SDG 14 en 15). 

Nederland loopt met de aanpak van klimaatverandering (SDG 13) achter op andere Europese landen, maar de prestaties zijn al beter. Ook wordt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (SDG 5) langzaam kleiner. Maar vergeleken met andere Europese landen krijgen vrouwen in Nederland minder vaak een managementpositie of een zetel in het parlement. 

Werken aan de doelen in Nederland

Om te bevorderen dat Nederland de SDG’s bereikt, is de Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen Sandra Pellegrom benoemd. Zij werkt binnen de overheid aan versteviging van de SDG’s in het beleid. Zodat het beleid van de overheid bijdraagt aan het bereiken van de SDG’s in Nederland. De Nationaal Coördinator stimuleert ook de samenleving om aan de doelen te werken. De platformorganisatie SDG Nederland helpt burgers, bedrijven en organisaties om bij te dragen aan de SDG’s

Verslag Rijksoverheid voortgang SDG’s

De Rijksoverheid brengt elk jaar verslag uit over wat er in Nederland nog moet gebeuren om de SDG’s in 2030 te bereiken. Dit gebeurt samen met gemeenten, provincies, het bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap en maatschappelijke organisaties. Ook jongeren schrijven elk een eigen hoofdstuk met aanbevelingen. Samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten rapporteert Nederland elke 5 jaar ook aan de VN over de voortgang op de SDG’s in het Koninkrijk der Nederlanden (in Engels).

Nederlandse inzet wereldwijd

Nederland werkt ook aan het behalen van de SDG’s in andere landen. Het Nederlands beleid voor ontwikkelingshulp is gebaseerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Bekijk wat Nederland al heeft gedaan om wereldwijd aan de SDG’s bij te dragen