Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden

Wereldwijd staan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) onder druk. Niet iedereen heeft toegang tot goede gezondheidszorg, voorbehoedsmiddelen of medicijnen zoals aidsremmers. Dit houdt een eerlijke en gelijke ontwikkeling tegen. Nederland zet zich wereldwijd in om SRGR te verbeteren. En investeert in het versterken van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

Aandacht voor gemarginaliseerde groepen en gevoelige thema’s

Bij het verbeteren van SRGR richt Nederland zich op doelgroepen en thema’s die wereldwijd vaak gevoelig liggen. Het gaat om groepen die worden buitengesloten of onderdrukt (gemarginaliseerde groepen), zoals:

  • jonge vrouwen en meisjes, waaronder ongetrouwde tienermoeders;
  • LHBTIQ+;
  • mensen met hiv/aids;
  • sekswerkers.

Nederland richt zich op thema’s zoals veilige abortus en seksuele voorlichting. En steunt verschillende projecten om seksuele uitbuiting, kindermisbruik en kindhuwelijken tegen te gaan. Ook zet de overheid zich in om een einde te maken aan hiv en aids in 2030. 

Versterken gezondheidszorg ontwikkelingslanden

Goede gezondheidszorg is noodzakelijk voor wereldwijde gezondheid en helpt in ontwikkelingslanden om SRGR te verbeteren. Daarom investeert Nederland met duurzame partnerschappen in het versterken van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld door lokale organisaties te steunen bij uitdagingen in de regio. Ook zoekt het kabinet naar effectieve samenwerkingen met bijvoorbeeld de private sector en het maatschappelijk middenveld. Het versterken van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden is onderdeel van de Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie die het kabinet heeft opgesteld.

Diplomatieke en politieke actie

Nederland zet ook in op diplomatieke en politieke actie in de EU en de VN. Als landen internationale afspraken over SRGR en gendergelijkheid willen terugdraaien, verdedigt Nederland deze afspraken met passende maatregelen. 

Fondsen die Nederland steunt

Nederland geeft onder andere geld aan: