Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden

In veel ontwikkelingslanden rust een taboe op seksualiteit. Niet iedereen kan voorbehoedmiddelen of aidsremmers krijgen. En veel vrouwen bevallen zonder deskundige begeleiding. Dit belemmert een eerlijke en gelijke ontwikkeling. De Rijksoverheid steunt verschillende projecten rondom moedersterfte, hiv-infecties en aids en lhbti-minderheden.

Hoe draagt Nederland bij aan SRGR in ontwikkelingslanden?

Nederland geeft geld aan:

  • de Global Financing Facility (GFF). Dit fonds helpt kindersterfte en moedersterfte voorkomen.
  • De United Nations Population Fund (UNFPA) zorgt voor de verspreiding van voorbehoedmiddelen in ontwikkelingslanden. En spant zich in om een einde te maken aan kindhuwelijken en genitale verminking.
  • UNAIDS. Dit fonds van de Verenigde Naties heeft als doel om HIV-infecties te stoppen. En te zorgen dat iedereen toegang heeft tot aids-remmers.
  • She Decides is een internationaal initiatief om steun te werven voor organisaties die zich inzetten voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen of, met wie en wanneer ze een kind willen krijgen inzetten.

Rechten van minderheden verbeteren

Ook gaat geld naar projecten en programma’s die seksuele rechten van minderheden zoals sekswerkers en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti’s) beschermen. Of seksueel geweld, kinderprostitutie en seksueel misbruik voorkomen.

SRGR op de politieke agenda

Verder helpt Nederland vrouwen om met regeringen te praten over gevoelige onderwerpen als seksuele voorlichting, seksuele rechten en abortus. Bijvoorbeeld via internationale netwerken als She Decides.