Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) houden in dat iedereen recht heeft op prettige en veilige seks. Het betekent ook dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen willen krijgen. In veel ontwikkelingslanden is dit niet vanzelfsprekend. Daarom zet Nederland zich in voor SRGR.

SRGR in ontwikkelingslanden

In veel ontwikkelingslanden rust een taboe op de seksualiteit van jongeren en op homoseksualiteit. Niet iedereen heeft er toegang tot voorbehoedmiddelen en aidsremmers. En veel vrouwen bevallen zonder deskundige begeleiding. Ongewenste zwangerschappen, sterfte onder moeders en hiv-infecties vormen dan ook een groot probleem.

Nederland wil bijdragen aan de strijd tegen moedersterfte, hiv/aids infecties en ongewenste (tiener)zwangerschappen. Dit is niet alleen goed voor mensen zelf maar ook voor de sociale en economische vooruitgang van die landen.

Het kabinet is van plan om in 2018 vier miljoen extra vrouwen en meisjes toegang te bieden tot moderne anticonceptie.  Dit staat in de Rijksbegroting 2018.

Hoe draagt Nederland bij aan SRGR?

SRGR is een van de 4 belangrijke thema's van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Nederland richt zich hierbij op 2 millenniumdoelen:

Om dit te bereiken zijn er programma’s op 4 aandachtsgebieden:

  1. voorlichting van en dienstverlening voor jongeren over seksualiteit;
  2. betere toegang tot voorbehoedmiddelen, aidsremmers en andere medicijnen;
  3. SRGR als onderdeel van toegankelijke en betaalbare basiszorg;
  4. meer respect voor de seksuele gezondheid en rechten van gediscrimineerde en kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld homoseksuelen, drugsgebruikers, prostituees of kindbruiden.

Lees meer over de in 2016 behaalde resultaten in het Engelstalige magazine Development Results in Perspective.

Verbeteren SRGR door samenwerking

Nederland werkt voor de verbetering van SRGR samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, internationale organisaties en onderzoeksinstellingen.Zoals: