Voedselzekerheid

Dagelijks gaan er wereldwijd een miljard mensen met honger naar bed. Ook lijden een miljard mensen aan 'verborgen honger'. Dit betekent dat zij niet de dagelijks gewenste hoeveelheid vitaminen en mineralen binnenkrijgen. De Rijksoverheid wil daarom bijdragen aan voedselzekerheid wereldwijd.

Voldoende en gezonde voeding

Er wordt op dit moment wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. Toch heeft niet iedereen de zekerheid van voldoende en gezonde voeding. Oorzaken hiervoor zijn:

 • gebrek aan koopkracht (armoede);
 • onvoldoende ontwikkeling van de voedsellandbouw;
 • slechte infrastructuur en gebrek aan opslagmogelijkheden. Daardoor bereikt een groot deel van het geproduceerde voedsel de consument niet.

Wereldwijde voedselvoorziening

In de toekomst zal de wereldwijde voedselvoorziening een steeds groter probleem vormen. Op termijn is ongeveer 70% meer voedselproductie nodig voor een wereldbevolking die met ruim 30% toeneemt. Om nu en in de toekomst wereldwijd iedereen te verzekeren van voldoende en gezonde voeding is het daarom nodig om:

 • armoede te blijven bestrijden;
 • het landbouwbeleid in ontwikkelingslanden te verbeteren;
 • na-oogstverliezen tegen te gaan;
 • de infrastructuur voor distributie van voedsel te verbeteren;
 • de kwetsbaarheid van lokale boeren en boerinnen te verminderen. Door bijvoorbeeld hun inkomen te beschermen en met verzekeringen.

Betrokkenheid van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven is hierbij erg belangrijk. Als tweede exporteur ter wereld van agrarische producten en technologie heeft Nederland veel te bieden.

Hoe draagt Nederland bij aan wereldwijd voedselzekerheid?

Voedselzekerheid is een van de belangrijke thema's van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Nederland draagt bij door:

 • te werken aan meer duurzaam geproduceerd voedsel. En de toegang tot voedsel van voldoende kwaliteit te verbeteren;
 • markten efficiënter te maken door barrières voor binnenlandse, regionale en wereldhandel weg te nemen;
 • te investeren in verbetering van het ondernemingsklimaat. Zodat het bedrijfsleven steeds meer kan bijdragen aan oplossingen;
 • bij te dragen aan het wereldwijde onderzoek naar landbouw, voeding en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij gaat het zowel om financiering als actieve deelname van Nederlandse kennisinstellingen.

In de brochure ‘Zero hunger, zero malnutrition’ vindt u praktijkvoorbeelden van de Nederlandse inzet voor voedselzekerheid.

Zie ook