Voedselzekerheid, duurzame landbouw en waterbeheer wereldwijd

Door klimaatverandering, lage opbrengsten, conflicten en bevolkingsgroei neemt de kans op hongersnoden weer toe. Ook kampen steeds meer landen met waterproblemen: extreme droogteperiodes, maar ook met overstromingen. De Rijksoverheid wil daarom bijdragen aan voedselzekerheid, duurzame landbouw en goed waterbeheer wereldwijd.

Meer en beter voedsel

Nog altijd gaan er wereldwijd een miljard mensen met honger naar bed. Ook krijgen veel mensen niet de vitaminen en mineralen binnen die ze nodig hebben. Om de voedselzekerheid te verbeteren, steunt Nederland organisaties die boeren en boerinnen trainen en adviseren. En meer en beter zaaigoed leveren. Met landbouwkundig onderzoek en gebruik van bijvoorbeeld satellietbeelden kunnen boeren zich beter weren tegen klimaatverandering en inspelen op weersinvloeden. Het programma Geodata for Agriculture and Water helpt bijvoorbeeld sesam- en gerstproducenten in Ethiopië met advies over weer en landbouw. En bouwt in Kenia een systeem dat boeren wijst op niet-optimale groeicondities.

Waterbeheer

Nederland investeert ook in beter waterbeheer. Vooral omdat in de Sahel, Hoorn van Afrika en Arabische regio water voor veel mensen schaars is. Dit doet Nederland bijvoorbeeld in Mali met de Wapor-database. Dit zijn realtime satellietbeelden voor overheden en boerencoöperaties die hen helpen om water op te vangen, vast te houden en opnieuw te gebruiken.

Andere dichtbevolkte gebieden kampen met overstromingen, bodemdaling en verzilting. Met alle gevolgen voor de landbouw, veeteelt en energievoorziening. Met de Internationale Waterambitie richten verschillende Nederlandse ministeries zich samen met (inter)nationale partners op betere watervoorziening, grotere weerbaarheid en minder schade in 15 landen. Via Partners voor Water steunt Nederland waterbeheer in dichtbevolkte gebieden (deltabeheer) in onder andere Bangladesh, Colombia, Egypte en Indonesië.

Drinkwater en sanitaire voorzieningen

Nederland wil dat in 2030 ten minste 30 miljoen mensen veilig drinkwater hebben. En dat 50 miljoen mensen toiletten, waterleiding en riool kunnen gebruiken. Dit doet ze met programma’s van onder andere UNICEF, Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSC) en Water, Sanition, Hygiene (WASH).

Nederland is ook actief in het project Water, Peace and Security. Met gegevens en modellen worden dreigende conflicten over water gesignaleerd.