Waterbeheer wereldwijd

Steeds meer landen kampen met waterproblemen. Klimaatverandering leidt tot meer extreme droogteperiodes, maar ook tot meer overstromingen. De Rijksoverheid wil daarom bijdragen aan goed waterbeheer wereldwijd.

Belang van goed waterbeheer

Jaarlijks zijn tussen de 100 en 200 miljoen mensen slachtoffer van overstromingen. In 2030 kan 40% van de mensheid te maken krijgen met een gebrek aan schoon drinkwater. Waar waterbeheer faalt, komt de stabiliteit en veiligheid van de hele maatschappij in gevaar. Ook ontstaat schaarste door de groeiende wereldbevolking en een toenemende vervuiling van het water. De armste mensen lijden hier het meest onder.

Hoe draagt Nederland bij aan wereldwijd waterbeheer?

Waterbeheer is een van de 4 belangrijke thema's van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Nederland stelt daarbij 3 doelen:

  • veilig en schoon drinkwater: verbeterde toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 25 miljoen mensen;
  • waterbeheer: verbeterd stroomgebiedsbeheer en veilige delta's;
  • Verhogen van de waterproductiviteit in de landbouw met 25%.

Het kabinet is van plan om in 2018 2,3 miljoen extra mensen toegang te bieden tot sanitaire voorzieningen en 1,6 miljoen tot schoon drinkwater. Dit staat in de Rijksbegroting 2018.

Waterbeheer in internationale stroomgebieden

Daarnaast zet Nederland in op grensoverschrijdend waterbeheer in 7 internationale stroomgebieden in Afrika, Azië en het Midden Oosten. Nederland wil daar de watersamenwerking tussen boven- en benedenstroomse landen bevorderen. Hierbij werkt de Nederlandse overheid samen met internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank. Bijvoorbeeld bij de volgende projecten:

  • In Senegal zijn maatregelen genomen voor een efficiënter watergebruik. Bijvoorbeeld door op grote schaal waterhyacint te verwijderen uit irrigatiesystemen in het stroomgebied van de Senegalrivier. Samen met herstel van irrigatiesystemen en training van lokale boeren is hierdoor de opbrengst van landbouwgrond sterk verbeterd. Nederland werkte hiervoor samen met de Wereldbank, Waterschap Rivierenland en de Senegal River Basin Authority (OMVS).
  • In Bangladesh hebben 38 miljoen mensen voorlichting gekregen over het belang van goede hygiëne. Aanleiding hiervoor was een project met de Bangladese ontwikkelingsorganisatie BRAC, dat door Nederland werd gefinancierd. Door dit project hebben 25 miljoen mensen nu een goede sanitaire voorziening.