Hoorn van Afrika

Het programma richt zich op 3 regio’s: West-Afrika (Sahel), Noord-Afrika en het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika.

Hoorn van Afrika

Hoorn van Afrika

  • 61% van 213 miljoen inwoners is jonger dan 25 jaar;
  • Kwaliteit van onderwijs is laag en mist de aansluiting bij de praktijk;
  • Jonge vrouwen hebben minder makkelijk toegang tot werk dan jonge mannen en zij ervaren slechtere werkomstandigheden;
  • Ondernemen is lastig door gebrekkige toegang tot financiering en telecommunicatie;
  • De landbouw- en voedselsector heeft potentie als banenmotor, maar veel jongeren vinden dit minder aantrekkelijk.