Denk mee over beleid Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Bent u actief op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking? Minister Schreinemacher maakt op dit moment beleid voor de komende jaren. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om ideeën en kennis te delen. Op welk vlak kan ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld innovatiever?  

‘De manier waarop hulp en handel elkaar kunnen versterken zal één van de centrale verbindingsthema’s zijn in de BHOS-nota’, zegt Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). In de nieuwe beleidsnota zet minister Schreinemacher de hoofdlijnen van het beleid uit aan de hand van de prioriteiten van het coalitieakkoord van Rutte IV. Daarbij houdt zij ook rekening met actuele ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de hulp die nodig is voor vluchtelingen.

Gesprek met verschillende doelgroepen

Het doel is om de BHOS-nota voor het zomerreces 2022 naar het parlement te sturen. Op dit moment is de minister bezig met het inwinnen van advies; dit vormt een belangrijke bron van informatie bij de totstandkoming van deze nota. Zo gaat de minister het gesprek aan met verschillende doelgroepen, belanghebbenden en experts uit binnen- en buitenland.

Denk mee vóór 15 april

Werkt u bij een NGO, een internationaal opererend bedrijf, denktank, universiteit, overheidsinstelling of bent u bijzonder geïnteresseerd in Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? In deze internetconsultatie krijgt u de mogelijkheid om aan de hand van een aantal vragen mee te denken over het beleid voor de komende jaren. Meedoen kan tot 15 april 2022.