Noodhulp bij rampen en oorlog

Nederland wil dat mensen in nood snel de hulp krijgen die ze nodig hebben om te overleven. En waarmee ze hun leven zo snel mogelijk weer kunnen opbouwen.

Humanitaire noodsituaties

Steeds meer mensen zijn slachtoffer van humanitaire noodsituaties. Dit zijn mensen die in een oorlogssituatie zitten. Of getroffen worden door een natuurramp, zoals een aardbeving of overstroming. Soms moeten zij zelfs vluchten voor de situatie. Deze mensen kunnen zichzelf niet meer redden en hebben onmiddellijke hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van voedsel, schoon drinkwater, (nood)onderdak en medische zorg. 

Hulp bij noodsituaties

Meestal voert Nederland de hulpverlening niet zelf uit. Maar geeft het geld aan professionele hulporganisaties, zoals de Verenigde Naties, het Rode Kruis en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze hulporganisaties gebruiken het geld om snelle, levensreddende acties uit te voeren in rampgebieden. Zij werken vaak al langer in een rampgebied. En kunnen door hun ervaring snel werken en de juiste hulp geven.
De Verenigde Naties regelen een groot deel van de noodhulp. Zodat de hulpverlening goed aansluit bij wat er ter plaatse nodig is. En zodat hulporganisaties elkaar niet in de weg lopen.

Principes van noodhulp

Nederland volgt bij het geven van humanitaire hulp 4 uitgangspunten. Dit zijn: menselijkheid, neutraliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Door deze uitgangspunten te volgen, wordt hulp geboden aan mensen die dit het meest nodig hebben. Ook betekent dit dat iedereen in nood hulp kan krijgen. Afkomst, geloof of politieke overtuigingen spelen geen rol.

Doelen voor noodhulp

Nederland wil dat mensen in nood snel de hulp krijgen die ze nodig hebben. Acute noodhulp geven aan slachtoffers is dan ook een belangrijk doel in het Nederlands humanitair beleid. Andere doelen zijn bijvoorbeeld: 

  • Regionale opvang van vluchtelingen verbeteren, zodat zij zo snel mogelijk weer terug naar huis kunnen keren;
  • Met goede ideeën of nieuwe uitvindingen de hulpverlening verbeteren, zodat meer mensen geholpen kunnen worden met hetzelfde geld;
  • Mensen beter voorbereiden op natuurrampen, zodat een ramp minder schade veroorzaakt.