Landen en regio's

Nederland heeft op het terrein van ontwikkelingssamenwerking met bepaalde landen een bijzondere relatie. In die landen werkt ze direct samen met de overheid. De vorm van de samenwerking verschilt per land.

Soorten samenwerking met ontwikkelingslanden

De landen waar Nederland direct samenwerkt met de overheid liggen vooral in de 4 focusregio’s: de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De vorm van deze samenwerking is verschillend. Dat hangt af van de lokale behoefte van het land, de meerwaarde van Nederlandse inzet en samenhang met het bredere kabinetsbeleid.

 • Brede SDG-relatie
  Met 10 landen, waarvan het ontwikkelingsniveau over het algemeen laag is, heeft Nederland een brede ontwikkelingsrelatie. Dit betekent dat Nederland activiteiten doet op het gebied van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG): onderwijs, werkgelegenheid, vrouwenrechten, seksuele gezondheid en rechten, voedsel, water, klimaat en rechtsorde. Kansen bieden aan jongeren en vrouwen zijn daarbij centrale aandachtsgebieden. De activiteiten worden gefinancierd uit geld dat de Nederlandse ambassade beheert en uit programma’s specifiek voor dit land.

Nederland heeft een brede SDG-relatie met Mali, Niger, Burkina Faso, Ethiopië, Zuid-Soedan, Oeganda, Jemen, Palestijnse Gebieden, Afghanistan en Burundi.

 • Ontwikkelingsrelatie gericht op specifieke doelen
  In 10 lage- en middeninkomenslanden richt Nederland zich op een doel speciaal voor dat land. Bijvoorbeeld opvang van vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Wederopbouw in Irak en voedselzekerheid in Benin en Mozambique. Nederland geeft aan deze landen minder geld dan aan de landen waarmee Nederland een brede SDG-relatie heeft. De focuslanden Libanon, Jordanië en Irak zijn daarop een uitzondering.

Nederland heeft een relatie gericht op specifieke doelen met Kenia, Somalië, Libanon, Jordanië, Irak, Egypte, Tunesië, Benin, Mozambique en Bangladesh.

 • Ontwikkelingsrelatie die past binnen het bredere buitenlandbeleid
  Met 7 landen heeft Nederland een beperkte samenwerking. De steun richt zich bijvoorbeeld op onveiligheid, instabiliteit en irreguliere migratie voorkomen.

Nederland heeft een relatie die past binnen het bredere buitenlandbeleid met Tsjaad, Mauritanië, Senegal, Nigeria, Marokko, Algerije en  Libië.

Afbouw ontwikkelingsrelatie

Met een aantal landen bouwt Nederland de ontwikkelingsrelatie af. Voor Indonesië en Ghana is de ontwikkelingsrelatie in 2020 gestopt. De activiteiten van Nederland in Rwanda eindigen in 2022. Ondertussen wordt aan een meer intensieve handelsrelatie gewerkt met die landen.

Meerjarige Landenstrategie voor ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft met 27 landen samenwerkingen voor ontwikkelingssamenwerking. Voor ieder land is een Meerjarige Landenstrategie waarin het ontwikkelingsbeleid voor dat land staat:

 1. Afghanistan
 2. Bangladesh
 3. Benin
 4. Burkina Faso
 5. Burundi
 6. Congo
 7. Egypte
 8. Ethiopië
 9. Ghana
 10. Grote Meren-Regio
 11. Irak
 12. Jemen
 13. Jordanië
 14. Kenia
 15. Libanon
 16. Mali
 17. Mozambique
 18. Niger
 19. Oeganda
 20. Palestijnse gebieden
 21. Rwanda
 22. Senegal
 23. Somalië
 24. Tanzania
 25. Tunesië
 26. Tsjaad
 27. Zuid-Sudan