Landen en regio's

Nederland heeft op het terrein van ontwikkelingssamenwerking met bepaalde landen een bijzondere relatie. In die landen werkt ze direct samen met de overheid. De vorm van de samenwerking verschilt per land.

Soorten samenwerking met ontwikkelingslanden

De landen waar Nederland direct samenwerkt met de overheid liggen vooral in de 4 focusregio’s: de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De vorm van deze samenwerking is verschillend. Dat hangt af van de lokale behoefte van het land, de meerwaarde van Nederlandse inzet en samenhang met het bredere kabinetsbeleid.

  • Brede ontwikkelingsrelatie
    Met 12 landen, waarvan het ontwikkelingsniveau over het algemeen laag is, heeft Nederland een brede ontwikkelingsrelatie. Dit betekent dat Nederland activiteiten doet op het gebied van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG): onderwijs, werkgelegenheid, vrouwenrechten, seksuele gezondheid en rechten, voedsel, water, klimaat en rechtsorde. Digitalisering en duurzaamheid zijn daarbij centrale aandachtsgebieden. 

Nederland heeft een brede ontwikkelingsrelatie met Mali, Niger, Burkina Faso, Jemen, Palestijnse gebieden, Oeganda, Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan, Burundi, Mozambique en Benin.

  • Ontwikkelingsrelatie gericht op specifieke doelen
    In 10 lage- en middeninkomenslanden richt Nederland zich op een doel speciaal voor dat land. Bijvoorbeeld opvang van vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Nederland geeft aan deze landen minder geld dan aan de landen waarmee Nederland een brede SDG-relatie heeft. 

Nederland heeft een relatie gericht op specifieke doelen met Bangladesh, Egypte, Kenia, Jordanië, Libanon, Irak, Afghanistan, Somalië, Tsjaad en Tunesië.

Naast inzet in de genoemde landen blijft Nederland zich via het regionale Grote Meren-programma inzetten voor stabiliteit in Oost-Congo (DRC) en daarmee de bredere regio.

  • Combinatielanden 
    In de 14 combinatielanden zet Nederland in op de combinatie tussen handel en ontwikkelingssamenwerking. Hier zijn de ontwikkelingsrelateerde uitdagingen en handelskansen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering leidend voor de landenkeuze.

De combinatielanden zijn: Bangladesh, Colombia, Egypte, Ghana, India, Indonesië, Ivoorkust, Kenia, Marokko, Nigeria, Oekraïne, Senegal, Vietnam en Zuid-Afrika. 

Afbouw ontwikkelingsrelatie

Met een aantal landen bouwt Nederland de ontwikkelingsrelatie, die vaak al bescheiden was, af. Zoals met Mauritanië, Libië en Algerije.