Resultaten ontwikkelingssamenwerking

De overheid vindt het belangrijk dat de Nederlandse burgers en de Tweede Kamer weten wat er bereikt wordt met het budget van ontwikkelingssamenwerking. Ambassades en themadirecties van het ministerie van Buitenlandse Zaken geven daarom jaarlijks een overzicht van behaalde resultaten voor de belangrijkste thema's.

Op basis van het jaarlijkse overzicht ontvangt de Tweede Kamer elk najaar een brief met de voortgang op de belangrijkste thema's. Hierbij wordt ook een resultatenoverzicht voor ieder partnerland van Nederland gegeven.

Methodologische notities bij indicatoren

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en haar ontwikkelingspartners meten vaak en zorgvuldig welke resultaten er bereikt worden. Dit doen we onder andere door het meten van indicatoren. Wat de indicatoren precies meten is uitgewerkt in methodologische notities.  Zo ontstaat er geen verwarring over wat een indicator is, en zijn we uiteindelijk in staat om een optelling te maken van alle informatie. Hierdoor kunnen we steeds laten zien hoe het bereiken van resultaten binnen ontwikkelingssamenwerking verloopt.

Resultaten ontwikkelingssamenwerking 2016

De resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2016 staan in de kamerbrief over de resultaten van de  ontwikkelingssamenwerking in 2016.

Resultaten ontwikkelingssamenwerking 2015

De resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2015 staan in de kamerbrief over de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking in 2015.

Resultaten ontwikkelingssamenwerking 2014

De resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2014 staan in de kamerbrief over de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking in 2014. En in de bijlagen van deze brief.

Resultaten ontwikkelingssamenwerking 2013

De resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2013 staan in de kamerbrief over de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking in 2013. En in de bijlagen van deze brief.

Resultaten ontwikkelingssamenwerking 2012

De resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in 2012 staan in de kamerbrief over de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking in 2012. En in de bijlagen van deze brief.