Financieringsmogelijkheden ontwikkelingssamenwerking

Via programma's, fondsen en subsidieregelingen kunnen organisaties geld aanvragen voor een project in ontwikkelingssamenwerking. De hieronder genoemde programma's, regelingen en fondsen staan open voor voorstellen. Of bekijk de Subsidiewijzer Opkomende markten en ontwikkelingssamenwerking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Economische ontwikkeling en ondernemerschap

  • Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt Nederlandse mkb-ers en ondernemers in de opkomende markten en ontwikkelingslanden. Het DGGF biedt ook kansen voor investeringsfondsen die in die landen en markten investering.
  • De stimuleringsregeling DHI ondersteunt ondernemers met internationale ambities en interesse in opkomende markten en in ontwikkelingslanden.

Infrastructuur

  • Het programma DRIVE richt zich op de investeringsfase van publieke infrastructuur in lage- of middeninkomenslanden. DRIVE is bestemd voor bedrijven die willen meedoen met een aanbesteding voor de realisatie van publieke infrastructuur.

  • Het programma Develop2Build (D2B) steunt overheden in 38 ontwikkelingslanden en opkomende markten bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten.

Bevorderen import

Capaciteitsopbouw (onder andere onderwijs en empowerment, vrouwenrechten)

  • Het Orange Knowledge Programme (Engelse website) is een internationaal onderwijs- en trainingsprogramma. Jonge mensen in 52 ontwikkelingslanden kunnen zo hun eigen toekomst vormgeven. En bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen land en samenleving.
  • Het fonds ‘Leading from the South’ (Engelse website) ondersteunt organisaties en netwerken die streven naar politieke, sociale en economische empowerment van vrouwen. Het fonds is actief in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en de Pacific, Latijns-Amerika en de Cariben. Gevestigde vrouwenfondsen in de betreffende regio’ beheren het fonds.
  • Het fonds Voice (Engelse website) helpt de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen in ontwikkelingslanden hun stem te laten doorklinken in het beleid van overheden, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)