Hoe kan ik mensen in nood helpen?

U kunt mensen in nood helpen door geld te geven aan professionele hulporganisaties die actief zijn in het rampgebied. Zij regelen dan dat slachtoffers worden geholpen met uw geld.

Geld voor noodhulp

U kunt mensen in nood helpen door geld te geven aan hulporganisaties. Zij geven hulp op plaatsen waar dit het hardst nodig is. En helpen slachtoffers aan (nood)onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.

Spullen voor slachtoffers

Wilt u spullen inzamelen voor de slachtoffers van een ramp, oorlog of epidemie? Neem dan eerst contact op met een hulporganisatie die actief is in het rampgebied. Die weet namelijk precies welke spullen slachtoffers nodig hebben. En of uw spullen bruikbaar zijn.

Idee voor rampenbestrijding

Heeft u een idee om natuurrampen te voorkomen? Of mensen beter voor te bereiden op rampen? Neem dan contact op met een hulporganisatie. Misschien dat deze organisatie uw idee kan gebruiken.