Kamerbrief bij 3e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer de 3e voortgangsrapportage van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 1e helft van 2020. Zij bespreekt daarbij de

Kamerbrief bij 3e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PDF | 5 pagina's | 312 kB)