Eisen aan dienstregeling openbaar vervoer

Treinen, bussen, trams en metro's rijden volgens een vaste dienstregeling. Elke dienstregeling moet voldoen aan de eisen van de overheid.

Eisen aan de dienstregeling

De vervoerbedrijven maken de dienstregeling. Daarbij moeten zij voldoen aan de eisen van de overheid. Dit kan de gemeente, stadsregio, provincie of Rijksoverheid zijn. De eisen staan in een concessie (contract) met de vervoerder. Zo staat in de concessie van de Rijksoverheid met de NS hoeveel treinen er minimaal moeten vertrekken vanaf een station. En op welke tijden van de dag het station in gebruik moet zijn.

De Rijksoverheid stelt de eisen op voor de dienstregeling van de NS. Dit is de vervoerder op de belangrijkste trajecten op het spoor (hoofdrailnet). De gemeenten, provincies en stadsregio’s stellen regels op voor regionale vervoerders. Dit zijn de vervoersbedrijven voor bus, tram, metro en regionale treinen.

Waarom eisen aan de dienstregeling?

De overheid wil ervoor zorgen dat er genoeg openbaar vervoer beschikbaar is. En dat uw belangen als reiziger worden behartigd. Daarom stelt de overheid eisen aan de dienstregeling.

Dienstregeling trein, bus, tram en metro afstemmen

De regionale vervoerbedrijven maken de dienstregeling voor bus, tram en metro. De Rijksoverheid wil dat de dienstregelingen van trein, bus, tram en metro op elkaar aansluiten. Stadsregio’s, gemeenten en provincies kunnen dit als eis stellen in de concessies (contracten) met de vervoerders. Vervoerders kunnen aansluitingen verbeteren door bijvoorbeeld de overstaptijden korter te maken.

Aangepaste dienstregeling

Soms wordt de dienstregeling tijdelijk aangepast. Bijvoorbeeld:

  • op Koningsdag;
  • in vakantieperiodes;
  • als het slecht weer is (of waarschijnlijk wordt);
  • bij storingen.

Overheden spreken met de vervoerders af wanneer zij de dienstregeling tijdelijk mogen aanpassen. Uitgangspunt is dat het ov niet vastloopt.

Dienstregeling NS

De NS maakt elk jaar een dienstregeling. Deze dienstregeling kan tussendoor veranderen. Bijvoorbeeld als er nieuwe sporen bij komen. Of als het aantal reizigers op een traject sterk verandert. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hoeft de dienstregeling van de NS niet goed te keuren. IenW toetst wel of de dienstregeling voldoet aan alle voorwaarden uit de concessie.

Tijdelijke dienstregeling spoor bij slecht weer

Als er heel slecht weer verwacht wordt kunnen de NS en ProRail de dienstregeling tijdelijk aanpassen. Bijvoorbeeld bij storm, veel sneeuw, of ijzel. Doel is om grote problemen op het spoor te voorkomen. De tijdelijke landelijk uitgedunde dienstregeling bij slecht weer is een belangrijke maatregel uit het winterweerprogramma van de Rijksoverheid.

IenW heeft met NS en ProRail afgesproken bij welk slecht weer zij de dienstregeling mogen aanpassen. Bijvoorbeeld bij de eerste keer dat er meer dan 1,5 centimeter sneeuw wordt verwacht. Of bij minimaal 10 graden vorst. Of NS en ProRail de dienstregeling aanpassen, bepalen zij aan de hand van de weersverwachting en deze normen.

Kabinet Rutte III: meer sprinterdiensten op hoofdrailnet

Het kabinet wil meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toevoegen aan regionale OV-contracten. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.