Goede verbindingen en aansluitingen openbaar vervoer

Als treinen, bussen, trams en metro’s goed op elkaar aansluiten, reist u sneller en makkelijker van a naar b. Daarnaast is het belangrijk dat u makkelijk kunt overstappen van uw auto of fiets op het openbaar vervoer.

Afspraken over optimale aansluitingen

De Rijksoverheid overlegt voortdurend met vervoerders, provincies en stadsregio’s om de aansluiting tussen bussen, trams, treinen en metro’s te verbeteren. De afspraken over aansluitingen komen in de concessies (contracten) met de vervoerders te staan. Zo kunnen overheden afspraken maken met de vervoerder over:

  • afstemming van dienstregelingen;
  • makkelijke overstap tussen trein, en stads- en streekvervoer.

Overstappen op fiets en auto

Voor makkelijk overstappen van openbaar vervoer naar eigen auto of fiets zijn goede faciliteiten nodig. Deze moeten dichtbij opstaphaltes zijn. Denk aan voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en stallingen voor fietsen. De (lokale) overheden bekijken samen met de vervoerders waar extra parkeer- en stallingsruimte nodig en mogelijk is. En hoe de partners de kosten verdelen.

Overstappen op internationale treinen

Internationale treinen moeten zo goed mogelijk aansluiten op het Nederlandse ov-netwerk. Dit kan bijvoorbeeld door Nederlandse treinen door te laten rijden naar het eerste grote ov-knooppunt over de grens. Van daaruit kunnen reizigers makkelijker overstappen.