Ongelukken met bus, tram of metro voorkomen

Ongelukken met een bus of tram kunnen verminderd worden door bijvoorbeeld eisen te stellen aan de voertuigen. Of door gevaarlijke straten en kruispunten anders in te richten.

Meeste ongelukken op openbare weg

Gemiddeld overlijden 40 mensen per jaar na een aanrijding met een bus of tram. 138 mensen komen in het ziekenhuis terecht. Bijna altijd gaat het om aanrijding fietsers of auto’s. Daarom zijn de gevolgen van een aanrijding meestal groter dan bij een botsing met bijvoorbeeld auto's.

Gevaarlijke straat of kruispunten aanpassen

Een manier om de verkeersveiligheid te verbeteren, is door gevaarlijke straten of kruispunten aan te passen. Dit is een taak van de gemeente. De gemeente kan op gevaarlijke plekken bijvoorbeeld:

  • waarschuwingslichten en waarschuwingsbellen plaatsen voor trams en bussen;
  • bomen, struiken en andere objecten weg halen, zodat weggebruikers elkaar sneller zien.

Controle technische problemen bus

Een bus moet jaarlijks worden gekeurd door de RDW: de algemene periodieke keuring (apk). De RDW controleert bijvoorbeeld of de remmen nog goed werken. De apk verkleint het risico op ongelukken door technische problemen.

Hulp bij ongelukken stations en bussen

In stations en in bussen moeten voorzieningen zijn om eerste hulp te verlenen aan gewonden. Denk aan verband, pleisters en in sommige gevallen een AED-apparaat. Het personeel moet genoeg kennis hebben om te helpen.