Ga naar magazine:

Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040

Iedereen in Nederland moet snel, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen. Ook in 2040. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail, gewerkt aan een toekomstbeeld openbaar vervoer 2040. Dit toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan samen met partners. 

Ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid

Op sommige plekken in Nederland groeit de mobiliteit hard. Zoals in stedelijke regio’s en drukke gebieden. Aan de randen van stedelijke gebieden en in dunbevolkte regio’s wordt juist steeds minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Om reizigers ook in 2040 een hoogwaardig en vernieuwd openbaar vervoersysteem te kunnen blijven bieden, moeten daarom komende jaren scherpe keuzes gemaakt worden.

De ambitie voor 2040 is dat mensen binnen een uur van deur tot deur kunnen reizen tussen de 4 grote steden in de Randstad. In drukbevolkt stedelijk gebied wordt ingezet op een groot netwerk met directe verbindingen naar drukbezochte plekken in de steden, kortere wachttijden en hogere frequenties. Aan de randen van stedelijke gebieden en in dunbevolkte regio’s moet worden geïnvesteerd in nieuwe gebruiksvriendelijke en slimmere voorzieningen. Voorzieningen die beter aansluiten op de behoeften van reizigers. Nieuwe deelautoconcepten, zelfrijdende busjes en e-fietsvoorzieningen zijn voorbeelden van soorten vervoer die de bus die eens per uur langs een beperkt aantal haltes rijdt kunnen vervangen.

Technologische ontwikkelingen

Reizigers moeten real time reisadviezen gaan krijgen via bijvoorbeeld apps. En zo zelf snel de afweging kunnen maken tussen verschillende reisopties. Maar ook automatisch afrekenen en het integreren van reisabonnementen van verschillende vervoerders moet snel mogelijk gemaakt worden. 

Schoner en duurzamer openbaar vervoer

Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. En om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het openbaar vervoer speelt hierbij ook een grote rol.  Door gebruik van andere brandstoffen, duurzame infrastructuur en gebruik van duurzame materialen. 

Openbaar Vervoer 2040

De overheid wil dat reizen met het openbaar vervoer in de toekomst mogelijk blijft. Op een schone en duurzame manier. Waarbij volop gebruik wordt gemaakt van technische en sociale ontwikkelingen. 

Samenwerking met partners Programma Toekomstbeeld OV

De Toekomstvisie openbaar vervoer 2040 wordt in fases uitgewerkt in een ontwikkelagenda. In deze ontwikkelagenda’s staan de maatregelen voor de overheid en partners. Het toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 is gemaakt door de volgende partners:

  • IenW;
  • de 12 provincies en de metropoolregio’s Amsterdam (MRA) en Rotterdam-Den Haag (MRDH);
  • NS en Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland;
  • ProRail.

De partners hebben advies gevraagd aan veel kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook hebben studenten van de Design Academy Eindhoven en leerlingen van groep 7 Nutsschool Zorgvliet uit Den Haag via de Raad van Kinderen een advies gemaakt voor het toekomstbeeld en de uitwerking daarvan.