Rol provincies en gemeenten bij ov

Provincies en stadsregio's bepalen welk bedrijf het regionale vervoer per bus, tram of metro verzorgt. Dit gaat via een openbare aanbesteding. Het bedrijf dat het beste vervoer biedt tegen de laagste prijs mag het regionale vervoer verzorgen.

Aanbesteding ov via provincies en stadsregio's

Regionale overheden zijn goed op de hoogte van de situatie in de regio en de behoefte van reizigers. Daarom lopen de aanbestedingen voor openbaar vervoer via de provincies en stadsregio's.

Het vervoerbedrijf krijgt via de aanbesteding een zogeheten concessie (contract) voor een bepaalde regio. Het bedrijf heeft hier dan in een bepaalde periode het alleenrecht om het openbaar vervoer te verzorgen.

Efficiency en kwaliteit ov verhogen

Aanbestedingen bieden kansen om de kwaliteit en de efficiëntie van het openbaar vervoer te verbeteren Zo kan de overheid in de aanbesteding eisen dat het bedrijf moet zorgen voor een herkenbaar lijnennet. Dit maakt het openbaar vervoer voor meer mensen aantrekkelijk.

In de praktijk blijkt dat aanbesteding van het busvervoer gemiddeld 10% tot 15% bespaart. Er kan dus meer openbaar vervoer worden ingezet voor hetzelfde bedrag. Of hetzelfde openbaar vervoer voor minder geld. Ook zijn de reizigers tevreden. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan onder reizigers in het stads- en streekvervoer.

Bescherming personeel vervoerbedrijven

Als een ander vervoerbedrijf de concessie krijgt, gaat het personeel mee met behoud van arbeidsvoorwaarden. Deze bescherming is geregeld in de Wet personenvervoer 2000.

Inspraak reizigersorganisaties

Als de concessie wijzigt of overgaat naar een nieuwe vervoerder, hebben reizigersorganisatie hierbij inspraak. Zij hebben het recht om de overheid te adviseren over het programma van eisen van de concessie.