Veerdiensten Waddeneilanden

De Rijksoverheid bepaalt welke rederij  de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden mag verzorgen. Om de belangen van de reiziger te beschermen maakt de overheid afspraken met de rederij.

Veerdiensten moeten het hele jaar varen

Er zijn 2 consessies:

In de consessies staat aan welke eisen de rederij moet voldoen. Bijvoorbeeld:

  • veerdiensten moeten ook op stille, onrendabele momenten varen volgens de dienstregeling.
  • veerdiensten moeten het hele jaar varen.
  • prijzen mogen niet te hoog worden.

De rederij maakt elk jaar een vervoerplan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet dit plan goedkeuren. De rederij vraagt over het vervoerplan advies aan consumentenorganisaties, gemeentes en de provincie.

Concessies voor Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

De concessies veerdiensten Wadden gelden alleen voor de veerdiensten van en naar de Friese Waddeneilanden:

  • Vlieland (rederij Doeksen/TSM)
  • Terschelling (rederij Doeksen/TSM)
  • Ameland (rederij Wagenborg)
  • Schiermonnikoog (rederij Wagenborg)

Deze concessies zijn per 18 april 2014 ingegaan en hebben een looptijd van 15 jaar.

Uitzonderingen voor andere soorten vervoer

De concessies gelden alleen voor openbaar vervoer met een dienstregeling, voor meer dan 12 personen. Voor andere soorten vervoer heeft de overheid geen exclusief recht aan 1 bedrijf gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om recreatief vervoer, besloten vervoer of goederenvervoer.

Geen concessie voor veerdienst naar Texel

Voor de veerdienst naar Texel heeft de overheid geen concessie verleend. Die veerdienst is via aandelen eigendom van Texelaars. Deze eigenaren hebben als eilandbewoners belang bij een goede dienstverlening en betaalbare tarieven. Hierdoor worden de belangen van de reizigers genoeg geborgd. 

Geen concessie internationale veerdiensten

Het rijk verleent geen concessies voor internationale veerdiensten. Deze lijnen zijn allemaal in handen van particuliere diensten die in het vrije verkeer concurrerend zijn. De overheid hoeft niet te sturen, want hier speelt niet dat er ook vervoer moet worden aangeboden op onrendabele tijden.