Voorzieningen op het treinstation

Elke dag maken 1,2 miljoen reizigers gebruik van de bijna 400 treinstations. De Rijksoverheid laat de NS en ProRail maatregelen nemen. Zij maken de stations veiliger, toegankelijker en comfortabeler voor u als reiziger.

Belangrijke vernieuwingen op en rond stations

Rol overheid, NS en ProRail

De NS en ProRail en de overheid hebben hun verantwoordelijkheden voor de stations verdeeld.

 • De Rijksoverheid is de belangrijkste investeerder in de vernieuwing van stations en stelt als concessieverlener voor NS en ProRail eisen aan de kwaliteit. 

 • ProRail bouwt, renoveert en onderhoudt de stations.
 • De NS beheert de winkels en horeca op het station, de fietsenstellingen en OV-fiets, en is eigenaar van de stationsgebouwen.
 • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voor- en achterplein van het station.

Minimale voorzieningen op het station

Reist u met de trein? Dan mag u er van de Rijksoverheid op rekenen dat het station:

 • schoon en veilig is;
 • toegankelijk is als u blind, doof of slecht ter been bent;
 • aantrekkelijke voorzieningen heeft.

Meer comfort op het station

Moet u wachten of overstappen op een station? Dan is het prettig als het station aantrekkelijk is. Daarom investeert de Rijksoverheid in meer comfort op de stations. Bijvoorbeeld door:

 • verwarmde wachtruimtes aan te leggen;

 • nieuw meubilair of kunst te plaatsen;

 • planten, struiken of bomen te planten;

 • reisinformatie en bewegwijzering te verbeteren;

 • toiletten te vernieuwen;

 • fietsenstallingen te vergroten.

De maatregelen passen binnen de ambitie van het kabinet. Want meer reiscomfort maakt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Opknapbeurt stations

Reizigers ervaren de kleine en middelgrote stations nog te vaak als somber, onveilig en kil. Daarom krijgen een aantal van deze stations een opknapbeurt.

ProRail en de vervoerders bekijken per station welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Op elk station kan de behoefte weer anders zijn. Op het ene station is er behoefte aan een warmtezuil. Op het andere een wifi-punt, of meer planten en struiken.

Duurzame stations

De Rijksoverheid wil dat ProRail bij de bouw en het beheer van de stations aandacht heeft voor duurzaamheid. Zo kunnen zonnepanelen energie leveren voor de verlichting, warmtezuilen, liften en trappen in het station. En wordt bij de bouw goed nagedacht over de materiaalkeuze.