Flitspeiling – Transparantie van objectieve bronnen over kwaliteit scholen

Om een representatief beeld te krijgen van de opinie van ouders van kinderen in het primair onderwijs (groep 7 of 8) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) over de beschikbaarheid en transparantie van informatie over scholen, is een onderzoek uitgevoerd.