Nulmeting Wet beroep leraar Eindrapport

De rapportage bevat de conclusies over de beleidstheorie, de invoering, de stand van zaken en verwachtingen van de resultaten en effecten van de Wet beroep leraar (Wbl).