Zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Daarom zijn op meerdere opvanglocaties GGD en andere medische dienstverleners aanwezig.

De GGD verzorgt de eerste medische zorg. Onder andere door vluchtelingen te helpen met: 

  • vaccinaties;
  • gezondheidsscreening;
  • infectieziektebestrijding.

De GGD regelt ook:

  • technische hygiënezorg van opvanglocaties;
  • jeugdgezondheidszorg;
  • organisatie en opvang van mensen met psychosociale problemen en trauma’s.

Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne