Beslisnota bij Kamerbrief bij monitor postmortale weefselketen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij monitor postmortale weefselketen (PDF | 2 pagina's | 930 kB)