Beantwoording Kamervragen over Besluit orgaandonatie

Minister Bruins beantwoordt vragen over het Besluit orgaandonatie (voluit: ontwerpbesluit, houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie).