Besluit Wob-verzoek wetsvoorstel Wijziging Wet orgaandonatie

Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).