Schippers verbetert subsidieregeling donatie bij leven

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport past de subsidieregeling donatie bij leven aan. Voor donoren die ondernemer zijn, vaak ZZP’ers, en aanspraak kunnen maken op een vergoeding, komt er een minimumvergoeding voor gederfde inkomsten ter hoogte van de bijstandsnorm. Voor alle donoren geldt dat een deel van de vaste vergoedingen, bijvoorbeeld voor zaken die een donor aanschaft voor de ziekenhuisopname, sneller worden uitbetaald zodat de donor daarmee alvast een deel van de kosten kan betalen. Ook zullen meer onkosten in aanmerking komen voor zo’n vaste vergoeding waardoor de donor minder bonnetjes en bewijsstukken hoeft aan te leveren.

De subsidieregeling is in 2009 ingesteld en vergoedt onkosten die een donor voor, tijdens of na de donatie maakt en die elders niet worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een vangnetregeling met als doel zoveel mogelijk financiële drempels weg te nemen voor mensen die willen doneren bij leven. Aanleiding voor de verbeteringen is de evaluatie van afgelopen voorjaar. Daaruit bleek dat een aantal aanpassingen wenselijk is.

De regels om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp zijn strikter geworden door de wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor moeten donoren een complexe procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. Minister Schippers wil kijken of dit makkelijker kan en gaat dit bespreken met onder andere de gemeenten.

Verder zal de voorlichting en informatie aan donoren worden verbeterd zodat mensen vooraf een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten aan vergoeding. Naar verwachting treedt de aangepaste regeling op 1 juli 2016 in werking.