Meer stamceldonoren nodig

Niet elke patiënt die stamcellen nodig heeft, krijgt op tijd een passende donor. Daarom roept de overheid burgers van 18 tot en met 55 jaar op zich in stamceldonatie te verdiepen.

Wat is stamceldonatie?

Een stamceldonatie kan het enige of laatste redmiddel zijn voor patiënten met leukemie of andere vormen van bloedkanker. Bij een stamceltransplantatie haalt de arts stamcellen uit het beenmerg of uit het bloed van een gezonde donor. De patiënt krijgt deze stamcellen via een infuus. Deze stamcellen groeien uit tot gezonde bloedcellen.

Vrijwillige stamceldonatie

Een familielid kan stamcellen doneren. De kans een geschikte donor te vinden binnen de familie is maar 30%. Een vrijwillige donor buiten de familie is dan nodig. Op de website Matchis.nl vindt u meer informatie over hoe stamceltransplantatie werkt.

Overheid stimuleert stamceldonorschap

De afgelopen jaren vond 96% van de Nederlandse patiënten een donor via een buitenlandse donorbank. De overheid roept iedereen van 18 tot en met 55 jaar op zich te verdiepen in het stamceldonorschap. Als meer mensen zich registreren als stamceldonor, is de kans om een geschikte donor te vinden groter.

Registeren als stamceldonor

Wilt u stamceldonor worden? Registreer uzelf dan online op Matchis.nl via een aanmeldformulier. Matchis is het Nederlands centrum voor stamceldonoren en registreert stamceldonoren in Nederland.

U bent nooit automatisch stamceldonor. Ook niet als u al ingeschreven staat als bloeddonor of orgaandonor.